Politiserat rättsväsende

polittserat-rattsvasen

I november 1983 tvingades justitieminister Ove Rainer att avgå efter en massmedial kampanj som dirigerades av den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet. Vid samma tidpunkt beviljades Keith Cederholm resning för bl.a. mordbrand och människorov vilket ledde till att han frikändes följande år.

Det var första gången som en högt uppsatt politiker tvingades att avgå efter en kampanj som enbart rörde hans privata agerande. Det var också första gången som en person dömd för grova brott beviljades resning och frikändes av politiska skäl utan att fallet i sig hade någon politisk anknytning. De har sedan följts av en rad nya kampanjer och resningsfall.

Varför har domstolarna beviljat resning åt de dömda som sedan har frikänts?

Orsaken är att vanliga rättsfall, utan någon politisk anknytning, har använts i politiskt syfte. Det gäller bl.a. fallen Cederholm, Askar och Rahman. Socialdemokraterna har vid en rad tillfällen styrt domstolarna bakom kulisserna för att skapa en opinionsmässig effekt till stöd för deras politik. Det har skett för att ta bort uppmärksamheten från polisbrutalitet, från invandrares kriminalitet och under kampanjen mot nämndemännen i domstolarna.